OCHRANA SOUKROMÍ A VOP

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jaký typ informací shromažďujeme?

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme jakékoli informace, které zadáte na našich webových stránkách nebo nám je poskytnete jiným způsobem. Kromě toho shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače k internetu; emailová adresa; informace o připojení a historii nákupů. Můžeme používat softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv určitých stránek, informací o interakci se stránkou a metod používaných k odcházení ze stránky. Shromažďujeme také osobní identifikační údaje (včetně jména, e -mailové adresy a adresy bydliště při nákupu.)

 

Jak shromažďujeme informace?

Když provádíte transakci na našich webových stránkách, v rámci procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e -mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze ze specifických důvodů uvedených výše.

Jak ukládáme, používáme, sdílíme a zveřejňujeme osobní údaje o vašem webu?

Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají vaše data na zabezpečených serverech za bránou firewall. 

Všechny brány pro přímé platby nabízené společností Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované radou PCI Security Standards Council, která je společným úsilím značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

 

Proč bychom vás mohli potřebovat kontaktovat?

 

Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, abychom vyřešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, vybrali dlužné poplatky nebo peníze, abychom hlasovali podle vašich názorů prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, abychom zasílali aktualizace o naší společnosti, nebo pokud je to nutné . Za tímto účelem vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e -mailu, telefonu, textových zpráv a poštovní pošty.

 

Co jsou cookies a jak je používáme?

Cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači za účelem shromažďování standardních informací z internetového protokolu a informací o chování návštěvníků. Používá se ke sledování návštěvnosti webových stránek návštěvníky a k sestavování statistických zpráv. Soubory cookie, které používáme, jsou nutné pro standardní provoz našich webových stránek, včetně používání našeho nákupního košíku. Cookies používáme také pro analytické a výkonnostní účely, protože nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a sledovat, jak se pohybují po našich webových stránkách, když je používají, což nám pomáhá zlepšit funkčnost našich webových stránek. Jiné použité soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu webových stránek a stránek, které jste navštívili, můžeme tyto informace sdílet s třetími stranami za účelem inzerce na vás na jiných webech, tito partneři budou používat cookies, jak je stanoveno v těchto zásadách, a vždy tato data zůstanou plně anonymní a specifická pro vaše zařízení pro prohlížení. Používání souborů cookie k tomuto účelu omezuje počet zobrazení reklamy a pomáhá nám měřit účinnost jakékoli reklamní kampaně.  

Jak dlouho budeme uchovávat vaše informace?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat ne déle, než je nutné pro účel, pro který jsme je získali, čímž se sníží riziko, že budou nepřesné, zastaralé nebo irelevantní. Informace, které již nejsou potřebné, budou bezpečně odstraněny. Pro různé typy údajů platí různá období uchovávání, avšak nejdelší dobu, po kterou budeme osobní údaje uchovávat, je šest let.

 

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

 

Pokud již nechcete, abychom ukládali vaše data, kontaktujte nás na  ahoj@britishvintageboxing.com  a odstraníme.

 

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a vysvětlení nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, používáme a/nebo zveřejňujeme to.  

 

Otázky a kontaktní informace

 

Pokud byste chtěli: přístup, opravu, změnu nebo vymazání jakýchkoli osobních údajů, které o vás máme, můžete nás kontaktovat na adrese  ahoj@britishvintageboxing.com

 

Případně nám můžete napsat na následující adresu; 137 Mortimer Road, London NW10 5TN.

 

 

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Tento web provozuje společnost British Vintage Boxing. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na britský vintage box. British Vintage Boxing nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a oznámení.

 

Návštěvou našich stránek a/nebo zakoupením něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad zde odkazované a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu, a to bez omezení.

 

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Vstupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami služby vázáni. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

 

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se také vztahují podmínky služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a/nebo změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Wix.com. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

 

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste ve své zemi bydliště alespoň zletilí nebo že jste ve své zemi bydliště plnoletí a dali jste nám souhlas s povolením kterékoli z vašich drobní závislí na používání tohoto webu.

Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kteréhokoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

 

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoli odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu nás .

Nadpisy použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

 

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být spoléhán ani používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

 

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby.

 

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vrácení zboží.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se v obchodě objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že chyby ve Službě budou opraveny.

 

ODDÍL 6 - PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A INFORMACÍ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se pokusit vás na to upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního úsudku zřejmě zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři. Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě.

 

ODDÍL 7 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nezodpovídáme za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádnou újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran směřujte na třetí stranu.

 

ODDÍL 8 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDLOŽENÍ

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrně jakékoli komentáře; (2) zaplatit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby . Souhlasíte, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakkoli ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo nás nebo třetí strany uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za všechny vaše komentáře a jejich správnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zaslané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 9 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OMEZENÍ

Občas se na našem webu nebo ve Službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, akcemi, nabídkami, poplatky za dopravu produktů, dobami přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku) nepřesné . Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.  

 

ODDÍL 10 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) vyzvat ostatní k provádění nezákonných činů nebo k účasti na nich; (c) porušovat jakákoli mezinárodní, národní pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, pharm, pod záminkou, pavoukem, procházet nebo škrábat; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

 

ODDÍL 11 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nevyhlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb. Nezaručujeme, že výsledky, kterých lze při používání služby získat, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali. Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané vám prostřednictvím služby jsou (kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování. British Vintage Boxing, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, pobočky, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli úrazy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno.  

 

ODDÍL 12 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním, obranou a držením neškodných British Vintage Boxing a našich rodičů, dceřiných společností, poboček, partnerů, důstojníků, ředitelů, zástupců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, neškodných z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně přiměřených zákonných poplatků, které zaplatí jakákoli třetí strana v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují formou odkazu, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

 

ODDÍL 13 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za odtrženou od těchto Podmínek Služby, toto určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

 

ODDÍL 14 - UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení platí i po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nás upozorníte, že již nechcete používat naše Služby, nebo když přestanete používat naše stránky. Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste selhali, nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstáváte odpovědní za všechny splatné částky k datu ukončení včetně; a/nebo vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

 

ODDÍL 15 - CELÁ DOHODA

Neschopnost uplatnit nebo prosadit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Tyto podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nejen, jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.

 

ODDÍL 16 - ROZHODNUTÍ PRÁVA

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu.

 

ODDÍL 17 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

 

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se podmínek služby by nám měly být zasílány na adresu  ahoj@britishvintageboxing.com